projekcia podstranka

Projekcia a revízie elektroinštalácií

Projekcia elektroinštalácií

Projekciu elektroinštalácií realizujeme v rodinných domov, priemyselných budovách, administratívnych centrách aj vo výrobných halách.


Realizujeme projekcie:

  • prípojok VN a NN
  • telefónných prípojok
  • vnútorných a záložných zdrojov elektrickej energie
  • bleskozvodných sústav

Revízie elektroinštalácií

V oblasti revizií vykonávame nasledovné odborné skúšky a odborné prehliadky elektroinštalácií. Pred uvedením elektroinštalácie do prevádzky sa musí vykonať revízna skúška. Revízny technik vykonáva revíziu elektrických inštalácií, ktorú napokon doloží revíznou správou, ktorá obsahuje súčasný stav elektroinštalácie a či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilá prevádzky.

  • prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  • odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov
  • revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania
  • revízie a kontroly elektrických spotrebičov
  • revízie a kontroly kancelárskej techniky (počítače, tlačiarne, kopírky, faxy, atd.) počas ich používania

 

 

Elektroinštalačné práceStavebná činnosťKamerové a zabezpečovacie systémyProjekcia a revízie elektroinštalácií